Scrollen
H200

KVM registratiesysteem

KVM registratiesysteem bestaande uit een temperatuursensor voor elke laag, een buitentemperatuursensor, een laadklep sensor en GPS systeem, aangesloten op een main unit (MU). De temperaturen, de positie van het voertuig en de stand van de klep worden elke 15 minuten door het systeem vastgelegd. Wanneer een vooraf ingestelde waarde wordt overschreden, geeft het systeem alarm. De data wordt bovendien naar een centrale server gezonden, waardoor via het internet, met inlogcode en wachtwoord de gegevens kunnen worden geraadpleegd. Alarmen worden via een SMS bericht doorgegeven naar gewenste mobiele telefoon(s).

Toevoegen aan offerte