Scrollen

Onze voertuig types

A470
Aluminium kuipbak lang (meter)
A480
Aluminium kuipbak 58 m3
A490
Aluminium kuipbak 27 m3
A500
Kipper oplegger chassis, 3-as
A510
Kipper aanhanger chassis, 3-as
A520
Hulpraam op vrachtauto